TIME: 0.0015896372497081757


wiedza

Biżuteria o, która dbamy może stać się naszą pamiątką rodzinną przekazywaną z pokolenia na pokolenie.

kryteria oceny jakości diamentów 4c
 • kryteria oceny jakości diamentów 4c
 • certyfikaty międzynarodowe
 • kamienie
 • próby jubilerskie
1c
MASA KAMIENIA
(CARAT)

Powszechnie stosowaną jednostką miary określającą masę kamieni jest karat (metryczny). 1ct to 0,2g.

Nazwa karat pochodzi z języka arabskiego (“qirat”), co znaczy mała waga (odważnik). Rolę ciężarków pełniły pierwotnie nasiona drzew. Natomiast sam karat metryczny został wprowadzony do użytku w początkach XX wieku, uściślając tym samym wahające się w różnych krajach wartości karata. Masa kamieni szlachetnych określana jest z dokładnością do setnych części karata przy użyciu wag karatowych, elektronicznych itp.

Pomiary powinny być wykonywane w zgodności z wytycznymi organizacji międzynarodowych, które mówią o sposobach i warunkach takich pomiarów. Wytyczne te określają również zasady zaokrąglenia wyników pomiaru i od jakich wartości mas pomiary powinny być prowadzone. Na przykład dla diamentów oszlifowanych (brylantów) dolna granica to 0,30ct. Jeżeli pomiar wagowy nie jest możliwy, np. ze względu na to, że kamień znajduje się w oprawie, a jego wyjęcie może spowodować uszkodzenie kamienia, jak i oprawy – można wtedy określić jego masę (pod warunkiem, że jest w szlifie brylantowym), mierząc kamień i używając wzorów (Scharffenberg’a lub Leveridge’a), przyjmując, że ma bardzo dobre proporcje. Dla szlifów fantazyjnych stosuje się modyfikacje wyżej wymienionych wzorów.

2c
KOLOR KAMIENIA
(COLOR)

Barwa należy do najważniejszych cech jakościowych diamentów. Ze względu na dużą liczbę odcieni przy ocenie barwy używa się tych, które w diamentach są najpowszechniejsze – od bezbarwnego do żółtego .

Są to odcienie typowe, wyróżnia się również barwy fantazyjne – rzadko spotykane w przyrodzie, np. niebieskie, różowe, brązowe itp. Barwę zaczęto określać i klasyfikować na początku XX wieku. Jednak jej określanie nie miało charakteru definicji a opisowy charakter związany jest z nazwą kopalni (np. Wesselton – kopalnia Wesselton) lub miejscem występowania, jak np. River – kamienie pochodzące ze żwirowisk rzek.

Klasy barw określa się przy użyciu kamieni wzorcowych (obecnie używa się cyrkonii), których barwa została dokładnie określona. Jest to zestaw siedmiu kamieni, z czego masa każdego powinna wynosić około 1ct (nie powinna być mniejsza niż 0,40ct), o proporcjach dobrych lub bardzo dobrych, o czystości lupowej (ewentualne wtrącenia – jeżeli wystąpią – nie powinny mieć wpływu na barwę). Ocena barwy powinna odbywać się w ściśle określonych warunkach przy użyciu lampy o odpowiednim źródle światła – lampy ksenonowej na białym podłożu (najlepiej zagiętym kartoniku, gdzie w miejscu zagięcia układa się kamień badany). Po jego lewej i prawej stronie kamienie porównawcze. Podczas szacowania barwy zaleca się zmianę położenia kartoniku w stosunku do źródła światła, aby uniknąć pomyłki.

3c
CZYSTOŚĆ
(CLARITY)

Każdy diament występujący w przyrodzie posiada zanieczyszczenia, które stanowią jego cechę charakterystyczną, a dzielą się na znamiona wewnętrzne i zewnętrzne.

Za znamiona wewnętrzne uznaje się:
 • - chmury (zaburzenie występujące w postaci chmur);
 • – igły (długie i cienkie wtrącenia);
 • – obtłuczenia (powierzchowny ślad uderzenia);
 • – otwór wiercony laserowo piór (wszystkie rodzaje pęknięć wywołane łupliwością);
 • – szczerby (płytkie i zaokrąglone otwory);
 • – wgłębienia, wrostki mineralne, zziarnienia (oznaki nieregularnego wzrostu kryształu);

Do znamion zewnętrznych zaliczana jest:
 • – chropowata rondysta, dodatkowa faseta, naturał (część niepolerowana);
 • – linie polerowania;
 • – otarcia i ślad przypalenia;

Czystość diamentów określa się wg przyjętej skali, której stopnie wyrażają klasy czystości i wg międzynarodowych ustaleń. Dokonuje się tego przy użyciu lupy (aplanatyczno-achromatycznej) o dziesięciokrotnym powiększeniu w warunkach światła dziennego lub odpowiedniego zamiennika.

Wyróżnia się 7 klas czystości, przy czym na czystość diamentu wpływ mają także znamiona zewnętrzne powiązane z wewnętrznymi (jeżeli diament nie wykazuje znamion wewnętrznych znamiona zewnętrzne nie wpływają na ocenę).
Zarówno zewnętrzne, jak i wewnętrzne znamiona oznacza się graficznie na specjalnie przygotowanym wzorze – używa się przyjętej symboliki (kolor zielony oznacza znamiona zewnętrzne, a czerwony wewnętrzne),
a specjalne znaki graficzne określają rodzaj inkluzji.

4c
szlif
(Cut)

Swój blask i piękno diament zawdzięcza nie tylko swoim właściwościom, ale także nadanemu szlifowi, a dokładnie jego właściwym proporcjom. W przypadku szlifu brylantowego jego jakość i poprawność ocenia się na podstawie kształtu, proporcji i wykończenia. Do nadania kształtu diamentom stosuje się szlif okrągły nazywany powszechnie „brylantem”, a także szlify fantazyjne jak markiza, owal czy serce. Od roku 1979 proporcje szlifu podlegają ujednoliconemu systemowi oceny, zwłaszcza jeżeli chodzi o szlif brylantowy, a do szacowania jego proporcji i granic tolerancji stosuje się szlif Epplera, którego proporcje uznawane są za wzorcowe.

Proporcje szlifu brylantowego wyznaczają następujące czynniki:
 • – średnica i grubość rondysty;
 • – wymiary tafli;
 • – wysokość całkowita;
 • – wysokość korony i pawilonu;
 • – wielkość koletu;

Czystość diamentów określa się wg przyjętej skali, której stopnie wyrażają klasy czystości i wg międzynarodowych ustaleń dokonuje się przy użyciu lupy (aplanatyczno-achromatycznej) o dziesięciokrotnym powiększeniu w warunkach światła dziennego lub odpowiedniego zamiennika.

Wyróżnia się 7 klas czystości, przy czym na czystość diamentu wpływ mają także znamiona zewnętrzne powiązane z wewnętrznymi (jeżeli diament nie wykazuje znamion wewnętrznych znamiona zewnętrzne nie wpływają na ocenę).
Zarówno zewnętrzne, jak i wewnętrzne znamiona oznacza się graficznie na specjalnie przygotowanym wzorze – używa się przyjętej symboliki (kolor zielony oznacza znamiona zewnętrzne, a czerwony wewnętrzne),
a specjalne znaki graficzne określają rodzaj inkluzji.

CERTYFIKATY międzynarodowe

ARENART FOREVER wystawia certyfikaty do wszystkich sprzedawanych diamentów. Wybrane kamienie posiadają Międzynarodowe Certyfikaty IGI,HRD oraz GIA.

Certyfikat Diamentowy gwarantuje, że zakupiony kamień nie jest imitacją ani kamieniem syntetycznym. Certyfikat zawiera pełne informacje na temat jakości diamentu, na które składają się dane dotyczące kształtu, masy, stopnia czystości, fluorescencji, barwy, wymiarów, proporcji oraz wykończenia szlifu. Prezentujemy Państwu jak odczytywać Certyfikaty Międzynarodowe:

 • HRD ANTWERP
  Od góry:
  • Numer ekspertyzy, miejsce oraz data wydania
  • Shape – kształt, a właściwie rodzaj szlifu /tutaj brylant/
  • Carat (weight) – masa w karatach z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku / tutaj 1.61 ct/
  • Fluorescencja – zdolność kamienia do świecenia pod wpływem światła UV /zakres od nil czyli brak do very strong czyli bardzo silnej, tutaj slight czyli delikatna/
  • Cut – ocena szlifu i wykończeni
  • Proportions – proporcje kamienia czyli wielkości poszczególnych elementów kamienia w stosunku do jego średnicy wyrażane w procentach / zakres od poor do excellent, tutaj excelent/
  • Polish – ocena polerowania kamienia
  • Symmetry – ocena symetrii kamienia
  • Technical informations – szczegółowe informacje dotyczące proporcji kamienia
  • Measurements – wymiary w milimetrach z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, pierwszy wymiar to średnica od 7.48 w najwęższym miejscu do 7.51mm w najszerszym oraz wysokość kamienia 4.65mm
  • Girdle – grubość oraz rodzaj rondysty, / w tym przypadku rondysta średnia 3,5% fasetowana/
  • Culet – kolet, opis jego wielkości od pointed czyli punktowy (najmniejszy) do large czyli największy. Kolet możne tez być uszkodzony, co zostanie opisane na certyfikacie.
  • Total depth – wyrażona w procentach całkowita wysokość kamienia w stosunku do średnicy. Tutaj 62,1%
  • Table width – wielkość tafli wyrażona w procentach w stosunku do średnicy kamienia. Tutaj 56%
  • Crown height – wysokość korony wyrażona w procentach w stosunku do średnicy kamienia. Tutaj 15,5%
  • Pavilion depth – wysokość pawilonu wyrażona w procentach w stosunku do średnicy kamienia. Tutaj 43%.
  • Lenght Halves Crown – długość faset korony. Tutaj 50%
  • Lenght Halves Pavilion – długość faset pawilonu. Tutaj 75%
  • Sum α & β – suma katów korony i pawilonu. Tutaj 76 stopni.

  Poniżej podpisy gemmologów odpowiadających za wystawienie ekspertyzy.

  Po lewej stronie są skale z zaznaczonymi wartościami dla danego kamienia
  Colour grading scale – skala barwy/ w tym przypadku oceniany diament ma barwę H/
  Clarity grading scale – skala czystości/ w tym przypadku VS1/
  Cut grading scales – skale proporcji, polerowania i symetrii/ w trzech przypadkach to excellent/

  Po prawej stronie znajduje się mapa kamienia na której zaznaczone są wszystkie inkluzje oraz skazy występujące w danym kamieniu.
  Kamienie takie jak ten, czyli z proporcjami, symetrią oraz polerowaniem excellent określa się terminem „triple x“.

 • international gemological institute
  Od góry:
  • Number – numer ekspertyzy oraz miejsce i data wystawienia
  • Description – opis, a raczej rodzaj kamienia/ w tym przypadku diament naturalny/
  • Shape and cut – kształt i rodzaj szlifu/ tutaj kształt okrągły szlif brylantowy/
  • Carat weight – masa kamienia w karatach z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
  • Color grade – barwa kamienia /w tym przypadku E, w zakresie od D do Z/
  • Clarity grade – ocena czystości / tutaj SI2, zakres od I3 do IF/
  • Cut grade – ocena szlifu. Od tej oceny w największym stopniu zależy brylancja / tutaj Very Good , w zakresie od Poor do Excellent /
  • Polish – ocena polerowania /j.w./
  • Symmetry – ocena symetrii /j.w./
  • Measurements – wymiary kamienia w milimetrach, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
  • Table – wielkość tafli w procentach w odniesieniu do całkowitej średnicy kamienia
  • Crown height – angle – wysokość korony w procentach w odniesieniu do całkowitej średnicy kamienia oraz kąt nachylenia korony
  • Pavillion depth – angle – wysokość pawilonu w stosunku do całkowitej średnicy kamienia oraz kąt nachylenia podstawy
  • Girdle thickness – grubość rondysty wyrażona w procentach w odniesieniu do całkowitej średnicy kamienia
  • Culet – wielkość koletu
  • Fluorescence – opis fluorescencji czyli zdolności kamienia do świecenia pod wpływem światłem UV
 • Gemological institute of america
  Po lewej stronie pionowo numer certyfikatu. Od góry:
  • Data wystawienia ekspertyzy
  • Laser Inscription Registry – numer inskrypcji laserowej odpowiadający numerowi ekspertyzy
  • Shape and cutting style – kształt i rodzaj szlifu /tutaj okrągły brylantowy
  • Measurements – wymiary w milimetrach z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
  • Wynik badania 4C
  • Carat Weight – masa w karatach z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
  • Color grade – barwa kamienia
  • Clarity grade – ocena czystości
  • Cut grade – ocena szlifu
  Dodatkowe informacje:
  • Clarity characteristics – rodzaj inkluzji oraz innych czynników wpływających na ocenę czystości
  • Finish – wykończenie
  • Polish – ocena polerowania
  • Symmetry – ocena symetrii
  • Fluorescence – ocena zdolności kamienia do świecenia pod wpływem światła UV /tutaj średnia niebieska/

  Po prawej stronie znajdują się skale barwy, czystości oraz szlifu wg. których oceniany jest kamień. Poniżej znajduje się obrys kamienia z zaznaczonymi wielkościami procentowymi i kątowymi opisującymi jego proporcje.. Po prawej stronie znajduje się srebrny pasek holograficzny z napisem GIA.

Diament

To jeden z najbardziej emocjonujących minerałów, a także jeden z najpiękniejszych i najcenniejszych kamieni szlachetnych na świecie. Diament jest najczystszą krystaliczną formą węgla, która powstała we wnętrzu Ziemi w wyniku działania ogromnego ciśnienia i wysokiej temperatury. Z uwagi na niezwykłą twardość , diament znajduje się na samym szczycie dziesięciostopniowej skali twardości minerałów – skali Mohsa. Pierwsze diamenty znaleziono w napływach rzeki Golkonda w Indiach. Diamenty jako jedyne w przyrodzie występują praktycznie we wszystkich barwach. Zaczynają od barwy idealnie białej aż po intensywną czerń. Kamienie te najrzadziej spotykane są w odcieniach błękitu, różu i czerwieni, kolory te uzyskują na rynku najwyższą cenę. Statystycznie na jeden kamień kolorowy przypada około 80 tysięcy kamieni o barwie białej. To właśnie ten czynnik wpływa na to, iż to właśnie kamienie kolorowe są szczególnie cenione przez kolekcjonerów.Diamenty są wykorzystywane nie tylko do tworzenia drogocennej biżuterii, ale mogą być również traktowane jako długoterminowe inwestycje. Warto wiedzieć, że ceny wysokiej jakości diamentów surowych i oszlifowanych stale rosną. Diament jest kamieniem oczyszczającym, który swoich właścicieli obdarza zdolnością koncentracji, dodaje sił i odwagi.ZwińWięcej...

Zobacz biżuterię z diamentami>

Rubin

To kamień o wachlarzu kolorystycznym od jasno różowego do krwisto czerwonego. Najbardziej drogocenne są rubiny pochodzące z Birmy z domieszką niebieskiego koloru popularnie nazwane „gołębią krwią”. Rubiny należą do grupy korundu i charakteryzują się wysoką twardością w skali Mohsa .Najczęściej poszukiwanymi odmianami rubinów są kamienie ukazujące wewnątrz efekt tzw. kociego oka, czyli wąskiego pasma smugi świetlnej , która przypomina źrenicę kociego oka.Rubin jest minerałem, który jako jedyny oddziałuje równolegle na wiele sfer życia. Potrafi przywrócić zarówno energię i chęć do działania, jak i uspokoić niepokój i wyciszyć organizm. Jest kamieniem harmonizującym cały organizm.ZwińWięcej...

Dostrzeż ponad czasowe piękno biżuterii z rubinami>

Szafir

To kamień koloru morskich głębin, jest odmianą korundu. Szafir zawdzięcza swój kolor domieszce tytanu i żelaza, które nasycają jego barwę. Paleta kolorów szafirów sięga od zielonych po żółte i pomarańczowe odcienie. Oglądając szafir w blasku słońca można zauważyć zjawisko asteryzmu, czyli efekt sześciopromiennego blasku światła wewnątrz kamienia. Najbardziej cenionym przez jubilerów jest szafir cejloński o barwie chabrowej wydobywany na Sri Lance, która kiedyś była nazywana Cejlonem.Szafir jest talizmanem dla zakochanych, dlatego też wielu mężczyzn wybiera go jako pierścionek zaręczynowy. Niebieski kamień noszony na piersi pozwala zachować siły i energię na długie lata. Usuwa z naszej drogi wszelki chaos, niweluje trudności, rozprasza zwątpienie i napełnia pozytywną energią do działania.ZwińWięcej...

Zobacz nasze propozycje z szafirami>

Szmaragd

Zawdzięcza swój niepowtarzalny kolor chromowi, a jego charakterystyczna zielona barwa jest na tyle oryginalna, iż od nazwy kamienia utworzono nazwę koloru: szmaragdowy. Szmaragd należy do rodziny beryli. Przeźroczyste szmaragdy zdarzają się tylko wśród kamieni najwyższej jakości i są nazywane potocznie zielonym lodem. Najbardziej cenionymi przez jubilerów szmaragdami są kamienie wydobywane w Kolumbii nazywane trapiche. W poprzecznym przekroju ukazują wzór sześcioramiennej gwiazdy. Naturalne zmętnienia powstałe wewnątrz szmaragdu na skutek inkluzji nie są uważane za wadę, jeśli oczywiście nie są zbyt liczne.Szmaragd chroni ludzi przed negatywnymi energiami i odbija nie życzliwe intencje, jest kamieniem ochronnym.ZwińWięcej...

Zobacz kolekcję biżuterii ze szmaragdami>

Morganit

Najczęściej występuje w jasnoróżowej barwie, którą zawdzięcza obecności manganu, rzadziej w fioletowej, często z pomarańczową poświatą. Należy do gruby beryli. Morganit odkryto po raz pierwszy w 1911 roku w okolicach San Diego w Kalifornii. Ten niezwykle subtelny kamień charakteryzuje się wyraźnym dychroizmem w zależności od kąta patrzenia może być różowy lub przejrzysty. Sporą rzadkością są kamienie dwubarwne - połączenie Morganitu i Akwamarynu.Morganit jest odpowiedzialnym za naszą ochronę duchową, a także bezpieczeństwo i równowagę emocjonalną. Morganit chroni nas przed złym wpływem i nieżyczliwymi intencjami innych oraz nieszczęśliwymi wydarzeniami. Jego delikatna barwa pozytywnie oddziałuje na najbardziej subtelne obszary naszego duchowego i emocjonalnego życia.ZwińWięcej...

Zobacz piękno biżuterii z morganitami>

Tanzanit

O charakterystycznym chabrowym kolorze został odkryty u podnóża Kilimandżaro w 1967 roku. Dwa lata później firma Tiffany wprowadziła go jako pierwsza do swojej kolekcji biżuterii. Kamień nosiła już wtedy Elizabeth Taylor. Do dziś jest bardzo popularny wśród gwiazd Hollywood, noszą go między innymi Teri Hatcher i Angelina Jolie. Kolorem przypomina szafir i jest aż tysiąckrotnie rzadszy od diamentu, a jego złoża znajdują się w jedynym miejscu na kuli ziemskiej – w Tanzanii.Ten niezwykły kamień posiada cechę charakterystyczną trichroizm – w zależności od kąta obserwacji, dostrzec można trzy różne barwy: niebieską, fioletową oraz od brązowej, przez żółtą, do zielonej. Wydobywany jest z wielkim trudem, a szanse odkrycie kolejnego złoża wynoszą 1: 100 000. Specjaliści prognozują, iż złoża tanzanitu ulegną całkowitemu wyczerpaniu za ok. 15 lat. Tanzanit z czasem staje się kamieniem kolekcjonerskim a jego wartość stale wzrasta. Tanzanit uwalnia od zmartwień, generuję energie radości, która pomaga odnaleźć indywidualną drogę życia w harmonii ze sobą i otoczeniem.ZwińWięcej...

Odkryj piękno biżuterii z tanznitem>

Perły

Od zawsze cieszyły się dużą popularnością. Najstarszą perłę znaleziono na terenie emiratu Umm al-Kajwan nad Zatoką Perską, wchodzącego w skład Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Badania wykazały, że perła wydobyta z neolitycznego grobu pochodzi z okresu 5547-5235 r.p.n.e i jest najstarszą naturalną perłą odnalezioną na świecie. Wyróżniamy trzy rodzaje pereł naturalnych ze względu na ich pochodzenie: słodkowodne, słonowodne i Akoya. Perły Akoya charakteryzują się idealnie okrągłym kształtem, wysokim połyskiem i głębią koloru. Najwyższą cenę osiągają perły Tahitańskie, które są zwykle większe od pozostałych. Ich rozmiar szacuje się między 8-25 mm (25 mm to największa znaleziona perła Tahitańska)Mimo pięknego wyglądu należy pamiętać, iż perły nie są długowieczne, ponieważ są z substancji organicznych. Eksperci uważają, że przeciętna długość życia pereł to od 100 do 150 lat- nazywają to efektem starzenia się pereł. Pomagają w zwalczaniu alergii, astmy oraz migreny głowy. Perły dodatkowo równoważą cykl naszego życia, pomagają zamknąć etapy, które chcemy mieć za sobą. Dają nam siłę do pozytywnego patrzenia w przyszłość.ZwińWięcej...

Zobacz elegancką biżuterię z perłami>

próby jubilerskieWiększość metali szlachetnych w naturalnej postaci jest zbyt miękka by wykorzystać je do wyrobów jubilerskich, dlatego dodaje się stopy innych metali takich jak srebro, metal, cynk, miedź, pallad, nikiel, które nie tylko utwardzają ale również zmieniają zabarwienie. Im większa zawartość materiału początkowego produktu tym wyższa jest jego wartość i jakość.Warto również zwrócić uwagę na wagę wyrobu, ponieważ im mniejsza waga tym bardziej biżuteria staje się podatna na zniekształcenia.

Próba złotaProcentowa zawartość złotaWartość w karatach
99999,9%24 CT
96096,0%23 CT
75075,0%18 CT
58558,5%14 CT
50050,0%12 CT
37537,5%9 CT
33333,3%8 CTCecha probiercza jest znakiem urzędowym, potwierdzającym wykonanie przez Urząd Probierczy badań określających zawartość metalu szlachetnego w wyrobie, informującym o wynikach tych badań.


Urzędy probiercze pełnią tylko funkcje kontrolne, weryfikując w handlu poprawność umieszczonych oznaczeń. W ich obowiązku jest sprawdzenie czy wyroby odpowiadają deklaracji na zawartość czystego metalu w stopie (próbie) i oznakowaniu właściwą dla zawartości metalu szlachetnego w stopie cechą probierczą.


Wszystkie wyroby z metali szlachetnych wyprodukowane w kraju lub za granicą mogą być wtedy dopuszczone do obrotu handlowego na terenie kraju. Za wprowadzenie do obrotu wyrobów nieodpowiadających próbom wytwórcy mogą utracić na zawsze koncesję na wykonywanie zawodu. Czynności tej nie podlegają produkty wyprodukowane ze złota i platyny nieprzekraczające jednego grama oraz wyroby srebrne o masie mniejszej niż pięć gramów. W sytuacji braku możliwości umieszczenia cechy pobierczej ponieważ biżuteria jest zbyt delikatna a masa jej nie przekracza jeden gram wydawany jest odpowiedni certyfikat zawierający stosowne informacje.